Наука за деца - Околен свят и Екология

С този курс децата ще формират цялостна концепция за опазването на околната среда, глобалното затопляне и възобновяемите енергийни източници. Ще разберат начините и ползите от рециклирането. Курсът е подходящ за всички деца от 1 до 4 клас.
Demo Modules
Околната среда
Глобално затопляне
Замърсяване на водите
Замърсяване на въздуха
Озонов слой
Възобновяема енергия
Слънчева енергия
Вятърна енергия
Рециклиране

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

9 modules

82 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu