Наука за деца - Околен свят и Екология

С този курс децата ще формират цялостна концепция за опазването на околната среда, глобалното затопляне и възобновяемите енергийни източници. Ще разберат начините и ползите от рециклирането. Курсът е подходящ за всички деца от ПУК до 4 клас.
Demo Modules
Околната среда
Глобално затопляне
Замърсяване на водите
Замърсяване на въздуха
Озонов слой
Възобновяема енергия
Слънчева енергия
Вятърна енергия
Рециклиране

Subscribe

$5.99
($2.00 / month)
$8.99
($1.50 / month)
$14.99
($1.25 / month)
Login or Register

This course includes:

9 modules

82 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu