Български език за 2 клас

Курсът по български език осигурява широка застъпеност на правописното обучение и последователно въвежда всяка една правописна особеност. Разнообразните задачи ще помогнат на децата да овладеят и упражнят езиковото обучение, включено в учебната програма за втори клас.
Demo Modules
Звукове и букви
Гласни звукове. Ударение. Правопис
Съгласни звукове в средата на думата
Съгласни звукове в края на думата
ЙО или ЬО
Думи, които завършват на Й
Думите в речта
Съществителни имена
Род и число на съществителните имена
Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена
Правопис на съществителните имена
Прилагателни имена
Род и число на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена
Глаголи. Число на глаголите
Правопис на глаголите
Части на речта. Словосъчетание
Изречения
Правопис на думите - упраженения