Подготовка за НВО по Математика за 4 клас

Курсът е съобразен с настоящата учебна програма и държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Задачите за НВО по математика отговарят на задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.
Demo Modules
Естествени числа - Цифри
Естествени числа - Най-малкото естествено число
Естествени числа - Редици
Аритметични операции - Математически действия
Половинка, третинка, четвъртинка
Мерни единици
Броене на фигури
Геометрия
Геометрия - Обиколка и лице на геометрични фигури
Намиране на неизвестно число

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

10 modules

185 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu