Подготовка за математически турнир Иван Салабашев - 4 клас

Курсът ще помогне на децата да се подготвят за математическия турнир Иван Салабашев (организиран от ИМИ-БАН) като успешно решат задачите от изминалите състезания за годините от 2016 до 2023.

Subscribe

FREE
Login or Register

This course includes:

8 modules

120 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu