Подготовка за НВО по Математика за 4 клас

Курсът е съобразен с настоящата учебна програма и държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Задачите за НВО по математика отговарят на задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.
Demo Modules
Естествени числа - Цифри
Естествени числа - Най-малкото естествено число
Естествени числа - Редици
Аритметични операции - Математически действия
Половинка, третинка, четвъртинка
Мерни единици
Броене на фигури
Геометрия
Геометрия - Обиколка и лице на геометрични фигури
Намиране на неизвестно число