Състезателна математика за 3 клас

Курсът е за деца, които имат интерес към състезателната математика. Задачите са подходящи за подготовка за математическите състезания и ще помогнат на децата да развият нестандартно и логическо мислене.
Demo Modules
Числа и цифри
Детективски задачи
Едно неизвестно число
Глави и крака
Разстояния
Кръгове на Ойлер
Комбинаторика
Задачи за работа
Закономерности
Преливане на течности

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

15 modules

158 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu