Подготовка за кандидатстване в ПУК - част II

Курсът е подходящ за деца, кандидатстващи в ПУК и има за цел да ги улесни в подготовката за предстоящите изпити. Интерактивните уроци и задачи, включени в курса, ще подобрят вниманието, наблюдателността, логиката и математическото мислене на децата.
Demo Modules
Визуална интеграция
Внимание
Логика
Наблюдателност - фрагмент от картина
Операционално мислене
Пространствено ориентиране
Гласни звукове
Съгласни звукове
Сричков състав
Наблюдателност - разлики
Съобразителност
Събиране с числото 1
Събиране с числото 2
Събиране с числото 3
Събиране с числото 4
Събиране с числото 5
Събиране и сравнение на числата от 1 до 10
Събиране с числото 6
Събиране с числото 7
Събиране с числото 8
Събиране с числото 9
Събиране с числото 10
Събиране и сравнение на числата от 10 до 20
Математическо мислене

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

24 modules

245 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu