Логическо мислене и математическа подготовка за ПУК

Курсът ще помогне на децата да развият логическо си мислене, да подобрят вниманието и концентрацията си и да развият математическия си потенциал.

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

15 modules

162 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu