Български език за ПУК

В помощ на децата в подготовката им за успешен старт в предучилищен клас. С този урок децата ще придобият конкретни представи за звуковете и буквите; ще разпознават и назовават графичните знаци на буквите, ще разпознават гласните и съгласните звукове и ще определят броя им.
Demo Modules
Звукове и букви
Звук А
Звукове О и У
Звукове Е и И
Звукове М и Н
Звукове С и З
Звукове Ж и Ш
Звукове К и Г
Звукове Т и Д
Звукове В и Ф
Звукове Р и Л
Звукове Б и П
Звукове в думата
Гласни звукове в думата
Съгласни звукове в думата

Subscribe

$11.99
($4.00 / month)
$17.99
($3.00 / month)
$29.99
($2.50 / month)
Login or Register

This course includes:

15 modules

198 activities

Proficiency score

Statistics and reports

Accessible on desktop and mobile

Provided by:

Adivedu